Privacyverklaring

Artikel 1 – Wat doen wij met je informatie?

Artikel 2 – Toestemming

Artikel 3 – Informatieverschaffing

Artikel 4 – Diensten van derden

Artikel 5 – Beveiliging

Artikel 6 – Leeftijd

Artikel 7 – Wijzigingen in dit privacybeleid

 

Artikel 1 – Wat doen wij met je informatie?

Wanneer je iets koopt in onze winkel verzamelen wij, als onderdeel van het aankoop- en verkoopproces, de persoonlijke gegevens die je ons verstrekt, zoals je naam, adres en e-mailadres.
Wanneer je onze winkel doorzoekt, ontvangen we ook automatisch het internet protocol adres (IP-adres) van je computer om ons informatie te verstrekken die ons helpt meer te weten te komen over jouw browser en besturingssysteem.
E-mailmarketing (indien van toepassing): met jouw toestemming kunnen we je e-mails sturen over onze winkel, nieuwe producten en andere updates.

 

Artikel 2 – Toestemming

Hoe krijg je mijn toestemming?
Wanneer je ons persoonlijke gegevens verstrekt om een ​​transactie te voltooien, je creditcard verifieert, een bestelling plaatst, een levering regelt of een aankoop retourneert, impliceren wij dat je instemt met het verzamelen en gebruiken van die gegevens voor uitsluitend die specifieke reden.
Als we om een ​​secundaire reden, zoals marketing, om jouw persoonlijke gegevens vragen, zullen wij je rechtstreeks om je uitdrukkelijke toestemming vragen of je de mogelijkheid bieden om nee te zeggen.

Hoe trek ik mijn toestemming in?
Als je je na jouw opt-in, van mening verandert, kunt je je toestemming intrekken om contact met je op te nemen voor het verder verzamelen, gebruiken of openbaar maken van jouw informatie, op elk moment door contact met ons op te nemen via info@colorkay.com

 

Artikel 3 – Informatieverschaffing 

We kunnen jouw persoonlijke gegevens bekendmaken als we wettelijk verplicht zijn om dit te doen of als je onze Servicevoorwaarden schendt.

 

Artikel 4 – Diensten van derden

In het algemeen zullen de door ons gebruikte externe leveranciers jouw informatie alleen verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover nodig om hen in staat te stellen de diensten te verlenen die zij ons leveren.
Bepaalde externe serviceproviders, zoals betaling gateways en andere verwerkers van betalingstransacties, hanteren echter hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die we hen moeten verstrekken voor jouw aankoop gerelateerde transacties.
Voor deze providers raden wij je aan hun privacybeleid te lezen, zodat je begrijpt op welke manier jouw persoonlijke informatie door deze aanbieders wordt behandeld.
Houd er vooral rekening mee dat bepaalde providers zich kunnen bevinden in of faciliteiten hebben die zich in een ander rechtsgebied bevinden dan jij of wij. Dus als je ervoor kiest om door te gaan met een transactie waarbij de diensten van een externe dienstverlener betrokken zijn, kan jouw informatie mogelijk worden onderworpen aan de wetten van de jurisdictie (s) waarin die dienstverlener of zijn faciliteiten zich bevinden.

Als je je bijvoorbeeld in Canada bevindt en je transactie wordt verwerkt door een betaling gateway in de Verenigde Staten, kunnen je persoonlijke gegevens die worden gebruikt bij het voltooien van die transactie openbaar worden gemaakt op grond van de Amerikaanse wetgeving, waaronder de Patriot Act.
Zodra je de website van onze winkel verlaat of wordt omgeleid naar een website of applicatie van een derde partij, wordt je niet langer beheerst door dit privacybeleid of de Servicevoorwaarden van onze website.

 

Links
Wanneer je op links in onze winkel klikt, kunnen zij je wegleiden van onze site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken van andere sites en moedigen je aan om hun privacyverklaringen te lezen.

 

Artikel 5 – Beveiliging

Om jouw persoonlijke informatie te beschermen, nemen wij redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen wij best practices uit de branche om ervoor te zorgen dat deze niet ten onrechte worden verloren, misbruikt, benaderd, bekend gemaakt, gewijzigd of vernietigd.
Als je ons je creditcardgegevens verstrekt, wordt de informatie gecodeerd met SSL-technologie (Secure Socket Layer) en opgeslagen met een AES-256-codering. Hoewel geen enkele verzendingsmethode via internet of elektronische opslag 100% veilig is, volgen we alle PCI-DSS-vereisten en implementeren we aanvullende algemeen aanvaarde industriestandaards.

 

Artikel 6 – Leeftijd

Door deze site te gebruiken, verklaar je dat je op zijn minst meerderjarig bent of dat je toestemming hebt gekregen van een meerderjarige.

 

Artikel 7 – Wijzigingen in dit privacybeleid

We behouden ons het recht voor dit privacybeleid op elk gewenst moment te wijzigen, dus bekijk het regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht na plaatsing op de website. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we je hier op de hoogte brengen dat het is bijgewerkt, zodat je weet welke informatie wij verzamelen, hoe we het gebruiken en onder welke omstandigheden, als die er zijn, die wij gebruiken en/of het openbaar maken.
Als onze winkel wordt gekocht of samengevoegd met een ander bedrijf, kan jouw informatie worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren, zodat we producten aan je kunnen blijven verkopen.

 

Vragen en contactgegevens

Als je wilt: toegang, corrigeren, wijzigen of verwijderen van persoonlijke informatie die we over je hebben, een klacht registreren, of gewoon meer informatie willen, neem dan contact op met ons via info@colorkay.com