Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Voorwaarden voor online winkels

Artikel 5 – Algemene voorwaarden

Artikel 6 – Nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van informatie

Artikel 7 – Wijzigingen in de service en prijzen

Artikel 8 – Producten of diensten (indien van toepassing)

Artikel 9 – Nauwkeurigheid van facturering en accountgegevens

Artikel 10 – Optionele hulpmiddelen

Artikel 11 – Koppelingen derde partijen

Artikel 12 – Opmerkingen van gebruikers, feedback en andere middelen

Artikel 13 – Fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen

Artikel 14 – Verboden gebruik

Artikel 15 – Afwijzingen van garanties; Beperking van aansprakelijkheid

Artikel 16 – Vrijwaring

Artikel 17 – Afwikkelbaarheid

Artikel 18 – Beëindiging

Artikel 19 – Volledige overeenkomst

Artikel 20 – Wijzigingen in de servicevoorwaarden

Artikel 21 – Contactgegevens

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Artikel 2 – Indentiteit van de ondernemer

ColorKay

Arnesteinweg 48M

4338 PD Middelburg

Kayleigh Katsman en Imre Schaafsma zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer:
74094858
BTW nummer: NL859770138B01
E-mailadres: info@colorkay.com
Telefoonnummer: +31 6 55 05 06 56 / +31 6 30 39 71 27
Telefoon contact tijden:

  • Maandag 09.00 – 17.00
  • Dinsdag 09.00 – 17.00
  • Woensdag 09.00 – 17.00
  • Donderdag 09.00 – 17.00
  • Vrijdag 09.00 – 17.00

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Kayleigh Katsman en Imre Schaafsma bieden deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site, aan aan jou, de gebruiker, onder voorbehoud van jouw aanvaarding van alle voorwaarden, beleidsregels en mededelingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neem je deel aan onze “service” en ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden, inclusief die aanvullende voorwaarden en bepalingen waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar is via een hyperlink. Deze servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, verkopers en/of medewerkers zijn van inhoud.

Lees deze servicevoorwaarden zorgvuldig voordat je onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van een deel van de site, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden. Als je niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, mag je geen toegang krijgen tot de website of diensten gebruiken. Als deze servicevoorwaarden als een aanbieding worden beschouwd, is de acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de servicevoorwaarden. Je kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de servicevoorwaarden bekijken. We behouden ons het recht voor om elk deel van deze servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Jouw voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen houdt acceptatie van die wijzigingen in.

Het is mogelijk om met iDeal te betalen.

Artikel 4 – Voorwaarden voor online winkels

Door akkoord te gaan met deze servicevoorwaarden, verklaar je dat je tenminste meerderjarig bent in jouw staat of provincie, of dat je meerderjarig bent in jouw staat of provincie en je ons toestemming hebt gegeven om een van je minderjarige gezinsleden toe te staan deze site te gebruiken.
Je mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden noch mag je, in het gebruik van de service, wetten overtreden in je rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
Je mag geen wormen of virussen of een code van destructieve aard verzenden.
Een schending of overtreding van een van de voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van je services.

Artikel 5 – Algemene voorwaarden

We behouden ons het recht voor om service aan iedereen om welke reden dan ook op elk moment te weigeren.
Je begrijpt dat jouw inhoud (met uitzondering van creditcardinformatie) niet-versleuteld kan worden overgedragen en (a) transmissies over verschillende netwerken omvat; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten van aangesloten netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens overdracht via netwerken.
Je stemt ermee in om geen enkel deel van de service, het gebruik van de service of toegang tot de service of enig contact op de website waarop de service wordt aangeboden te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

Artikel 6 – Nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van informatie

Wij zijn niet verantwoordelijk als informatie die op deze site beschikbaar is, niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt als basis voor het nemen van beslissingen zonder voorafgaand, accurater, vollediger of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elke afhankelijkheid van het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie aangeboden. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. Je gaat ermee akkoord dat het jouw verantwoordelijkheid is om wijzigingen in onze site te controleren.

Artikel 7 – Wijzigingen in de service en prijzen

De prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
We behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment de service (of enig onderdeel of inhoud daarvan) zonder kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens jou of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de service.

Artikel 8 – Producten of diensten (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk uitsluitend online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden bevatten en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van elke kleur op uw computerscherm correct zal zijn.
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of jurisdictie te beperken. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of services die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om elk product op elk gewenst moment te beëindigen. Elke aanbieding voor een product of dienst, gedaan op deze site is ongeldig waar verboden.
We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, services, informatie of ander materiaal dat u hebt gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat fouten in de service zullen worden gecorrigeerd.

Artikel 9 – Nauwkeurigheid van facturering en accountgegevens

We behouden ons het recht voor om bestellingen die je bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestaan ​​uit bestellingen geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een wijziging aanbrengen of een bestelling annuleren, kunnen we proberen je hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met de e-mail en/of het factuuradres/telefoonnummer dat werd opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar onze mening, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.
Je stemt ermee in om actuele, volledige en correcte aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel zijn gedaan. Je gaat ermee akkoord om je account en andere informatie, inclusief je e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat wij je transacties kunnen voltooien en zo nodig contact met je kunnen opnemen.
Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

Artikel 10 – Optionele hulpmiddelen 

We kunnen je toegang verschaffen tot tools van derden waarop wij geen toezicht houden, noch controle of invoer hebben.
Je erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang bieden tot dergelijke hulpmiddelen “zoals ze zijn” en “zoals beschikbaar” zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We zijn op geen enkele manier aansprakelijk uit hoofde van of in verband met je gebruik van optionele tools van derden.
Elk gebruik door jou van optionele hulpmiddelen aangeboden via de site is geheel voor eigen risico en discretie en je dient ervoor te zorgen dat je bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop tools worden aangeboden door de relevante externe aanbieder(s).
We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe hulpmiddelen en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of services vallen ook onder deze servicevoorwaarden.

Artikel 10 – Koppelingen derde partijen 

Bepaalde inhoud, producten en services die beschikbaar zijn via onze service kunnen materialen van derden bevatten.
Links van derden op deze site kunnen je verwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die worden uitgevoerd in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat je ze begrijpt voordat je een transactie onderneemt. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

Artikel 11 – Opmerkingen van gebruikers, feedback en andere middelen

Als je op ons verzoek bepaalde specifieke opmerkingen verzendt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons stuur je creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk, ‘opmerkingen’), stem je ermee in dat we op elk gewenst moment, zonder enige beperking, eventuele opmerkingen die je ons doorstuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken. Wij zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om compensatie te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om op opmerkingen te reageren.
We kunnen, maar zijn niet verplicht tot het controleren, bewerken of verwijderen van inhoud waarvan wij naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze servicevoorwaarden .
Je stemt ermee in dat je opmerkingen geen rechten van derden schenden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of eigendomsrecht. Je gaat er verder mee akkoord dat je opmerkingen geen smadelijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of een computervirus of andere malware bevatten die op enige manier de werking van de service of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. Je mag geen vals e-mailadres gebruiken, jezelf voordoen als iemand anders dan jouzelf, of op een andere manier ons of derde partijen misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen en nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door jou of een derde partij worden geplaatst.

Artikel 12 – Persoonlijke informatie

Jouw inzending van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons Privacybeleid. Deze kun je op de site vinden.

Artikel 13 – Fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen

Af en toe kan er informatie op onze site zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten die verband kunnen houden met productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of om bestellingen te annuleren als enige informatie in de service of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is (inclusief nadat je je bestelling hebt ingediend) .
Wij zijn niet verplicht om informatie in de service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen gespecificeerde update- of verversingsdatum worden toegepast in de service of op een gerelateerde website, om aan te geven dat alle informatie in de service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

Artikel 14 – Verboden gebruik 

In aanvulling op andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de servicevoorwaarden, is het je verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of provinciale voorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te plegen op of onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) voor het uploaden of verzenden van virussen of andere soorten kwaadaardige code die op enigerlei wijze zullen of kunnen worden gebruikt die de functionaliteit of werking van de service of van een gerelateerde website, andere websites of internet beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) spam; (j) voor elk obsceen of immoreel doel; of (k) om te interfereren met of omzeilen van de beveiligingskenmerken van de service of een gerelateerde website, andere websites of internet. We behouden ons het recht voor om je gebruik van de service of een gerelateerde website te beëindigen wegens schending van het verboden gebruik.

Artikel 15 – Afwijzingen van garanties; Beperking van aansprakelijkheid 

We kunnen niet garanderen dat je gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.
We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service accuraat of betrouwbaar zijn.
Je gaat ermee akkoord dat we van tijd tot tijd de dienst voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de dienst op elk moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan jou.
Je stemt er uitdrukkelijk mee in dat je gebruik van of de onmogelijkheid om de service te gebruiken op jouw eigen risico is. De service en alle producten en diensten die je via de service worden geleverd, zijn (behalve zoals uitdrukkelijk door ons wordt aangegeven) “zoals ze zijn” en “zoals beschikbaar” voor je gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zullen wij, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, ongeacht of deze gebaseerd is op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit je gebruik van een dienst of producten die zijn aangeschaft via de service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met je gebruik van de service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in welke inhoud dan ook verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de service, zelfs als deze op de hoogte is gesteld van hun mogelijkheid. Omdat in sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet is toegestaan, zal onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt zijn tot het maximale aantal dat wettelijk is toegestaan.

Artikel 16 – Vrijwaring 

Je gaat ermee akkoord om ons en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en schadeloos te stellen voor elke claim of eis, inclusief redelijke honoraria van advocaten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit je schending van deze servicevoorwaarden of de documenten die zij opnemen door middel van referentie, of je overtreding van een wet of de rechten van een derde partij.

Artikel 17 – Afwikkelbaarheid

In het geval dat een bepaling van deze servicevoorwaarden als onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal dergelijke bepaling niettemin uitvoerbaar zijn voor zover als toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare deel wordt geacht te zijn gescheiden van deze Voorwaarden service, een dergelijke vaststelling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere resterende bepalingen.

Artikel 18 – Beëindiging 

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die voorafgaand aan de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden.
Deze servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door jou of ons worden beëindigd. Je kunt deze servicevoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat je onze Diensten niet langer wenst te gebruiken of wanneer je onze website niet langer gebruikt.
Als je, naar eigen goeddunken, faalt, of we vermoeden dat je hebt gefaald, om aan enige voorwaarde of bepaling van deze servicevoorwaarden te voldoen, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment en zonder kennisgeving beëindigen en blijf je aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de datum van beëindiging; en/of dienovereenkomstig kunnen we je toegang tot onze diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

Artikel 19 – Volledige overeenkomst

Het feit dat wij een recht of bepaling van deze servicevoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent niet dat we afstand doen van dat recht of deze bepaling.
Deze servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedieningsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de service worden geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen jou en ons en regelen je gebruik van de service, waarbij alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen worden vervangen, hetzij mondeling of schriftelijk, tussen jou en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de servicevoorwaarden).
Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze servicevoorwaarden mogen niet worden uitgelegd tegen de redacteur.

Artikel 20 – Wijzigingen in de servicevoorwaarden

Je kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de servicevoorwaarden bekijken.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken elk onderdeel van deze servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om regelmatig onze website te controleren op wijzigingen. Je voortdurende gebruik van of toegang tot onze website of de service na het plaatsen van enige wijzigingen in deze servicevoorwaarden houdt acceptatie van die wijzigingen in.

Artikel 21 – Contactgegevens 

Vragen over de servicevoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd via info@colorkay.com